modulär infrastruktur

(composable infrastructure)it‑system som består av komponenter som kan konfigureras efter behov för olika uppgifter. – Systemet består inte av traditionella servrar, utan av mindre delar som kan konfigureras på olika sätt genom instruktioner från program. Tekniken var ny på 2010‑talet. – Kallas också för komponerbar infrastruktur, mjukvarudefinierade it‑center (eller datacenter), på engelska software‑defined it centers eller infrastructure‑as‑code (IaC). – Benämningen infrastructure‑as‑code syftar på att hela it-systemets infrastruktur beskrivs i maskinläsbar kod. Hårdvaran styrs av programkod som inte är inbyggd i hårdvaran.

[it-system] [ändrad 25 november 2021]

Dagens ord: 2016-09-13