mikrotjänster

program som sköter en enda funktion och som programmerare kan anropa genom ett programmeringsgränssnitt (API). – Mikrotjänster började i mitten av 2010‑talet bli efterträdare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Den stora skillnaden är att SOA behandlar omfattande funktioner, till exempel lönehantering, som tjänster. (Med tjänster menas här färdigprogram­merade funktioner som programmerare kan utnyttja.) Mikrotjänster är mer finkorniga: varje mikrotjänst sköter en enda funktion. Kallas också för mini‑SOA. – På engelska: microservices.

[api] [soa] [ändrad 31 december 2018]

enterprise service bus

(ESB) – system för kommunikation mellan alla delar av en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). – Bus anspelar på bussen i datorernas hårdvara. Samma princip – en kommunikationsslinga som går mellan alla delar av systemet – tillämpas här på komponenterna i ett företagssystem. En ESB är inte bara ett enkelt meddelandesystem, utan brukar klara formatkonverteringar, uppdateringar och annat som behövs för att informationen ska kunna användas av mottagaren. – Metodiken har utvecklats av Tibco (se länk).

[it-system] [soa] [ändrad 15 maj 2018]

tjänsteorienterad arkitektur

(service-oriented architecture, SOA) – it-system som består av delar som lätt kan kombineras till olika applikationer. – Systemet byggs upp av delar (tjänster) med tydliga och avgränsade uppgifter (lön, kund, order) och dessa görs så att de lätt kan kombineras med varandra. Syftet är att en tjänst bara ska programmeras en gång i en organisation. – Tjänsteorienterad arkitektur kan ses som en reaktion på det faktum att många organisationer har många system som gör ungefär samma sak, men som inte fungerar ihop. I SOA sätts system vid behov ihop av komponenter i en behållare (container). Det som kallas för tjänster är alltså inte tjänster för slutanvändaren, utan tjänster i betydelsen färdigskrivna funktioner för programmeraren. – Dessutom ska de standardiserade gränssnitten göra det möjligt för program från olika leverantörer att utbyta tjänster direkt vid behov, utan att det behövs tilläggsprogram för översättning. – Tjänsteorienterad arkitektur är nära knutet till web services. Förkortas skämtsamt även till TjOA. – I mitten av 2010-talet började SOA‑trenden att ersättas av mikrotjänster – samma princip, men med mer finfördelade funktioner. – Jäm­för med informationsorienterad arkitektur.

[it-system] [soa] [ändrad 15 mars 2018]