buss

sammansatt signal som passerar datorns olika delar (processor, lagringsminne, grafikkort med mera) i tur och ordning längs en slinga. – Bussar kan också användas för anslutning av yttre tillbehör. Bussen är också den hårdvara (ledningar, kontakter) som behövs. – Signalen är sammansatt av information från och till de olika enheterna. När bussen kommer till en ansluten enhet lämnar den av information som är adresserad till den enheten och hämtar samtidigt information som är adresserad till andra delar av datorn. Det påminner alltså om en stadsbuss med hållplatser, därav namnet. – Fördelen med en buss är att en enda förbindelse kopplar ihop alla delar av datorn. Externa bussar (som FireWire) gör att många externa tillbehör kan kopplas samman i en lång rad och anslutas till en enda kontakt. Man kan lätt lägga till nya delar. – En nackdel är att om bussens slinga blir mycket lång kan det ta lång tid för data att nå mottagaren. Alternativet skulle vara att koppla ihop alla komponenter var för sig. Det skulle kräva många fler ledningar och det skulle bli besvärligt att ansluta nya komponenter. – Men läs om växelmatris (switched fabric).

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 21 januari 2021]