zon

på internet: en domän som fungerar själv­ständigt i för­hållande till den över­­ordnade domänen. – En domän som också är en zon hanterar sin egen in- och ut­gå­ende trafik, och besvarar frågor från internets adressystem dns. – Termen zon an­vänds ofta där man tidigare skulle ha an­vänt ordet domän. Orsaken är att zon har en mer precis be­tyd­else. Ex­empel: domänen idg.se är under­ordnad toppdomänen se. Och idg.se är en också en zon. Det innebär att om en webbläsare vill hämta en sida från idg.se så går anropet direkt till idg.se. Toppdomänen se blir inte anropad. Å andra sidan har idg.se i sin tur flera under­ordnade domäner, som computersweden.idg.se. De är domäner, men inte zoner, vilket innebär att anrop till computersweden.idg.se förmedlas av idg.se. – En under­­ordnad domän som idg.se blir en zon om den över­ordnade domänen delege­rar, det vill säga att den ger den under­­ord­nade domänen rätt (och skyldig­­het) att sköta sin egen trafik. (Om internet var ett kontor så skulle en zon sortera sin egen post.) En domän som också är zon svarar själv inom dns på frågor om ip‑adresser inom zonen. (Om en domän inte är en zon är det den över­­ord­nade domänen som ska svara på sådana frågor.) –– Man säger att det finns en dele­gerings­punkt mellan en zon och den över­­ordnade domänen. För varje zon finns en soa-post (soa=start of authority) i inter­­nets adress­­register dns. –– Det syns inte på domän­­namnet om en domän är en zon, men nästan alla domäner direkt under topp­­domän­erna (till exempel idg.se) är zoner. –– Det finns också något som heter reverse zones: det är servrar som över­­sätter ip‑adresser till domän­namn i stället för om­vänt.

Dagens ord: 2016-08-26