zon

på internet: en domän som fungerar själv­ständigt i för­hållande till den över­­ordnade domänen. En zon hanterar sin egen in- och ut­gå­ende trafik, och besvarar frågor från internets adressystem DNS. (Om internet var ett kontor så skulle en zon vara en avdelning som sorterar sin egen post. Brevbäraren skulle lämna posten direkt till avdelningen.) – Termen zon används ofta där man tidigare skulle ha an­vänt ordet domän. Orsaken är att zon har en mer precis be­tyd­else. – Ex­empel: idg.se är en domän som är under­ordnad topp­domänen .se. Och idg.se är dessutom en zon. Det innebär att om en webbläsare vill hämta en sida från idg.se så går anropet direkt till idg.se. Toppdomänen se blir inte tillfrågad. – Å andra sidan har idg.se i sin tur flera under­ordnade domäner, som computersweden.idg.se. De är domäner, men de är inte zoner. Det innebär att anrop till computersweden.idg.se förmedlas av idg.se. – En under­­ordnad domän som idg.se blir en zon om den över­ordnade domänen delege­rar, det vill säga att den ger den under­­ord­nade domänen rätt (och skyldig­­het) att sköta sin egen trafik. En domän som också är zon svarar själv inom DNS på frågor om IP‑adresser inom zonen. (Om en domän inte är en zon är det den överordnade domänen som ska svara på sådana frågor.) – Man säger att det finns en dele­gerings­punkt mellan en zon och den över­­ordnade domänen. För varje zon finns en SOA-post (SOA=start of authority) i inter­­nets adressregister DNS. – Det syns inte på domän­­namnet om en domän är en zon, men nästan alla domäner närmast under toppdomänerna (som till exempel idg.se) är zoner. – Det finns också något som heter reverse zones: det är servrar som över­­sätter IP‑adresser till domän­namn i stället för omvänt.

[domäner] [ändrad 26 november 2017]

Dagens ord: 2020-11-26