SQL Server Modeling CTP

utvecklingsverktyg från Microsoft, avsett för utveckling av tillämpningar baserade på data­baser. (CTP står för Community Technology Preview.) Hette tidigare Oslo. – Läs mer på Microsofts webb­sidor (länk).