Sarbanes-Oxley

(Sarbanes-Oxley Act, oftast förkortat SOX, även Sarbox och SOA) – en amerikansk lag mot manipulering av bokföring och annan in­formation i före­tag. – Lagen anger hur länge ekonomisk in­formation måste lagras, även i elektron­isk form, och att den ska skyddas mot efter­hands­ändringar. – Anpassning till Sarbanes‑Oxley har blivit ett krav på affärs­system, även utanför USA. (Se efterlevnad.) – Sarbanes‑Oxley­lagen stiftades år 2002 efter de stora företagsskandalerna i USA. Den är upp­kallad efter senatorn Paul Sarbanes (demokrat) och Michael Oxley (republikan) i representanthuset. – Läs också om SAS 70 och Rule 37(f). – Se också Gramm‑Leach‑Biley Act.

[företag och ekonomi] [lagar] [ändrad 29 augusti 2017]