programbehållare

(container) – komplett mjukvaru­system i en sammanhållen, lätt flyttbar enhet. En programbehållare innehåller applikationer, databaser, kommunikationsprogram och annat. Allt har utformats så att det kan instal­leras som en helhet i den miljö som det körs på. Vad som behövs är hårdvara och, oftast, tillgång till vissa resurser i värdmiljöns operativsystem. – Programbehållare har utveck­lats med tanke på molntjänster. Tanken är att program som har förpackats i en programbehållare ska kunna flyttas från en molntjänst till en annan omedelbart. Det ska inte krävas några anpassningar eller särskilda inställningar. Behållaren ska inte heller lämna några spår efter sig. Förutom i molnet ska en behållare också kunna köras direkt på vanliga servrar och datorer, förut­satt att de har till­räcklig kapacitet. – Den mest kända programbehållaren är Docker.

[molnet] [systemutveckling] [ändrad 2 juni 2020]

Dagens ord: 2015-09-16