programbehållare

(container) – komplett mjukvaru­system i en samman­hållen, lätt flyttbar enhet. En programbehål­lare inne­håller appli­ka­tioner, data­baser, kommunika­tions­program och annat. Allt har utformats så att det kan instal­leras som en helhet i den miljö som det körs på. Vad som behövs är hård­vara och, oftast, tillgång till vissa resurser i värd­miljöns operativsystem. – Programbehål­lare har utveck­lats med tanke på molntjänster. Tanken är att program som har förpackats i en programbehål­lare ska kunna flyttas från en molntjänst till en annan omedelbart. Det ska inte krävas några anpassningar eller särskilda inställningar. Behål­laren ska inte heller lämna några spår efter sig. Förutom i molnet ska en behål­lare också kunna köras direkt på vanliga servrar och datorer, förut­satt att de har till­räcklig kapacitet. – Den mest kända program­behål­laren är Docker.

[molnet] [systemutveckling] [ändrad 2 juni 2020]

Dagens ord: 2015-09-16