web services

tjänstegränssnitt, webbtjänstgränssnitt –– standardiserade system för utbyte av information och tjänster mellan webb­platser. (Jäm­för med SOA, som är samma princip tillämpad på dator­program i all­män­het.) – Ob­ser­vera att web services inte avser tjänster för webb­sidans be­sök­are, utan tjänster som it‑system till­handa­håller för att pro­gram­me­rare ska kunna använda dem. (Pro­gram­me­raren behöver därför inte pro­gram­mera tjänsten själv, hon får den fix och färdig.) – Ett exempel på vad som blir möjligt med tjänstegränssnitt är att en kund som köper en resa på en resebyrås webbplats kan be resebyråns webb­plats att beställa en hyrbil från en biluthyr­nings­firma. Det ska gå även om resebyrån inte har något organiserat sam­arbete med biluthyraren. Rese­byråns webbplats förser biluthyraren med den information som behövs, och ger sedan kunden en bekräft­else. – Web services ska bygga på bransch­stan­darder som XML, HTML och ebXML. – Termen web services lanserades av Hewlett-Packard år 2000, och slog snabbt igenom, åtminstone som buzzword. I februari 2002 grundades Web services interoperability organization (länk), som ska se till att web services från olika leverantörer fungerar ihop.