web services

tjänstegränssnitt, webbtjänstgränssnitt – standardiserade system för utbyte av information och tjänster mellan webb­platser. (Jäm­för med SOA, som är samma princip tillämpad på dator­program i all­män­het.) Ob­ser­vera att web services inte avser tjänster för webb­sidans be­sök­are, utan tjänster som it‑system till­handa­håller för att pro­gram­me­rare ska kunna använda dem. (Pro­gram­me­raren behöver därför inte pro­gram­mera tjänsten själv, hon får den fix och färdig.) Ett exempel på vad som blir möjligt med tjänstegränssnitt är att en kund som köper en resa på en resebyrås webbplats kan be resebyråns webb­plats att beställa en hyrbil från en biluthyr­nings­firma. Det ska gå även om resebyrån inte har något organiserat sam­arbete med biluthyraren. Rese­byråns webbplats förser biluthyraren med den information som behövs, och ger sedan kunden en bekräft­else. Web services ska bygga på bransch­stan­darder som XML, HTML och ebXML. Termen web services lanserades av Hewlett-Packard år 2000, och slog snabbt igenom, åtminstone som buzzword. I februari 2002 grundades Web services interoperability organization (länk), som ska se till att web services från olika leverantörer fungerar ihop.