enterprise service bus

(ESB) – system för kommunikation mellan alla delar av en tjänsteorienterad arkitektur (SOA). – Bus anspelar på bussen i datorernas hårdvara. Samma princip – en kommunikationsslinga som går mellan alla delar av systemet – tillämpas här på komponenterna i ett företagssystem. En ESB är inte bara ett enkelt meddelandesystem, utan brukar klara formatkonverteringar, uppdateringar och annat som behövs för att informationen ska kunna användas av mottagaren. – Metodiken har utvecklats av Tibco (se länk).

[it-system] [soa] [ändrad 15 maj 2018]