informationsorienterad arkitektur

(IOA) – beteckning på it-system som är utformat med avsikten att samordna all informa­tion i organisationen. – Informationen ska vara tillgänglig för alla som behöver den, oavsett var den finns och hur den är lagrad. – På engelska: information‑oriented architecture.

[it-system] [ändrad 8 september 2021]