informationsorienterad arkitektur

(IOA) – beteckning på it-system som är utformat med avsikten att sam­ordna all in­for­ma­tion i organisationen och göra den till­gäng­lig för alla som behöver den, oavsett var den finns och hur den är lagrad. – På eng­el­ska: information-oriented architecture.

[it-system] [ändrad 21 juni 2017]