mikrotjänster

program som sköter en enda funktion och som programmerare kan anropa genom ett programmeringsgränssnitt (API). – Mikrotjänster började i mitten av 2010‑talet bli efterträdare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Den stora skillnaden är att SOA behandlar omfattande funktioner, till exempel lönehantering, som tjänster. (Med tjänster menas här färdigprogram­merade funktioner som programmerare kan utnyttja.) Mikrotjänster är mer finkorniga: varje mikrotjänst sköter en enda funktion. Kallas också för mini‑SOA. – På engelska: microservices.

[api] [soa] [ändrad 31 december 2018]

Dagens ord: 2015-01-12