tjänsteorienterad arkitektur

(service-oriented architecture, SOA, på svenska skämt­samt även TjOA) – program­system som består av delar som lätt kan kombineras till olika applikationer. – Systemet byggs upp av delar (tjänster) med tydliga och avgränsade uppgifter (lön, kund, order) och dessa görs så att de lätt kan kombineras med varandra. Syftet är att en tjänst bara ska pro­gram­meras en gång i en organisation. – Tjänste­­orien­terad arkitektur kan ses som en reaktion på det faktum att många orga­nisa­tioner har många system som gör ungefär samma sak, men som inte fungerar ihop. I SOA sätts system vid behov ihop av kom­po­nenter i en behållare (container). Det som kallas för tjänster är alltså inte tjänster för slut­användaren, utan tjänster i betydelsen färdig­­skrivna funktioner för pro­gram­meraren. – Dess­­utom ska de standardi­se­rade gränssnitten göra det möjligt för program från olika leverantörer att utbyta tjänster direkt vid behov, utan att det behövs tilläggsprogram för över­sättning. – Tjänste­­orien­terad arki­tektur är nära knutet till web services. – I mitten av 2010-talet börjar SOA-trenden att ersättas av mikro­­tjänster – samma princip, men med mer fin­­för­­delade funktioner. – Jäm­för med informations­orienterad arkitektur.

[it-system] [systemutveckling] [ändrad 15 mars 2018]