superskalär

om processorer: som kan exekvera två eller flera instruktioner samtidigt. – Ordet superskalär används om processorer med bara en kärna. Verkställandet av instruktionerna påbörjas på samma klockcykel. Detta förutsätter att processorn är konstruerad med flera separata exekveringsenheter som fungerar oberoende av varandra. – Den första datorn med superskalär processor var Seymour Crays† CDC 6600 från 1966. IBM tillverkade också på 1960‑talet en stordator med superskalär processor. Motorola och Intel tillverkade sina första superskalära mikroprocessorer i slutet av 1980‑talet. RISC‑processorer brukar vara superskalära. Den första superskalära x86‑processorn var Intels Pentium från 1993. Sedan dess är de flesta processorer för persondatorer och servrar superskalära. – På engelska: superscalar.

[processorer] [20 mars 2019]

McKinnon, Gary

(1966) – en skotsk hackare och systemadministratör som 2002 beskylldes för allvarliga sabotage mot USA:s krigsmakt. Själv påstod han att han avslöjade krigsmaktens dåliga it‑säkerhet. Han sade sig också ha letat efter hemlighållen information om UFO:n, utomjordingar och så kallad fri energi. Enligt USA hade McKinnon bland annat gjort flera tusen av krigsmaktens datorer oanvändbara och förhindrat leveranser av ammunition. Han häktades i sin frånvaro i USA hösten 2002, men fick vara på fri fot i Storbritannien. Polisen i Storbritannien beslagtog dock hans dator. Efter omfattande juridiska förhandlingar om utlämning till USA stoppade Storbritanniens dåvarande inrikesminister Theresa May (senare premiärminister) utlämningen med hänvisning till McKinnons hälsa och självmordsrisk. Han uppgavs ha Aspergers syndrom och vara svårt deprimerad. – Se intervju i The Guardian. – McKinnon startade 2014 företaget Small SEO (smallseo.co.uk) som hjälper småföretag med sökmotoroptimering.

[hackare] [personer] [rättsfall] [3 augusti 2018]

A M Turing Award

Turingpriset – en av it-världens finaste utmärkelser. Priset är uppkallat efter Alan Turing†. Det delas sedan 1966 ut årligen av ACM för ”viktiga och beständiga insatser för data­tekniken”. Priset är sedan 2014 en miljon dollar, tidigare 250 000 dollar. –Se ACM:s webb­sidor. – IDG:s artiklar om Turingpriset: länk.

[utmärkelser] [ändrad 23 mars 2023]

Zennström, Niklas

(1966) – svensk uppfinnare och företagare, grundare av bland annat Kazaa† och Skype. (Skype till­hör numera Microsoft.) – Hans pro­jekt Joost† (tv på internet, avvecklat) blev känt sommaren 2006. 2010 kom tjänsten Rdio† för musik över internet. – Zennström räknas till­sammans med sin kollega Janus Friis som en av världens mest fram­gångs­rika ny­före­tagare. Han är civilekonom och civil­ingenjör, utbildad vid Uppsala universitet och vid Michiganuniversitetet. Han har arbetat på Tele2 och har dragit igång internetoperatören Get2net, företaget Joltid som utvecklar P2P‑lösningar samt nät­verket Altnet.

[niklas zennström] [personer] [ändrad 14 januari 2020]