x86

samlingsnamn på de processorer från Intel som bland annat används i persondatorer. De används också i servrar och annan utrustning. – Mer precist är det namnet på en processorarkitektur som har vidare­ut­veck­lats sedan 1970‑talet. Då kom Intels processor 8086. Sedan kom 80186, 80286, 80386 och 80486. Oftast kallades de bara för 286, 386 och 486. (Den processor som användes i den första IBM PC hette 8088, ett undantag.) Därefter kom en serie processorer med namnen Pentium och Pentium Pro, men de hör också till kategorin x86. – Benämningen x86 uppstod utanför Intel, som officiellt använder be­teck­ningen IA32. I början av 00‑talet utvecklade AMD, som tillverkar Intelkompatibla processorer, en ut­vidgad x86‑arkitektur som kallades för AMD64. Det är en 64‑bitars arkitektur. Intel anammade arki­tek­turen men kallar den för EM64T. Det är en avvägningsfråga ifall AMD64/EM64T ska ses som en fort­sätt­ning på x86‑serien eller som något nytt. Det är i varje fall vanligt att man med x86 helt enkelt menar de processorer som kan användas i persondatorer för Windows och i Mac.

[processorer] [ändrad 19 oktober 2012]