klockcykel

ett taktslag för klockan som reglerar en processors arbete. En processor med klockfrekvensen en gigahertz genomgår en miljard klockcykler per sekund. Klockans signal är en vågrörelse, och varje cykel är en våg med vågdal och vågtopp. I äldre datorer gjorde varje komponent (högst) en sak per klockcykel, men i nyare datorer klarar de två eller fler saker per klockcykel (se till exempel quad data rate). Asynkrona system fungerar oberoende av klockcykler. – På engelska: clock cycle.

[datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 juni 2018]