Zennström, Niklas

(1966) – svensk uppfinnare och företagare, grundare av bland annat Kazaa† och Skype. (Skype till­hör numera Microsoft.) – Hans pro­jekt Joost† (tv på internet, avvecklat) blev känt sommaren 2006. 2010 kom tjänsten Rdio† för musik över internet. – Zennström räknas till­sammans med sin kollega Janus Friis som en av världens mest fram­gångs­rika ny­före­tagare. Han är civilekonom och civil­ingenjör, utbildad vid Uppsala universitet och vid Michiganuniversitetet. Han har arbetat på Tele2 och har dragit igång internetoperatören Get2net, företaget Joltid som utvecklar P2P‑lösningar samt nät­verket Altnet.

[niklas zennström] [personer] [ändrad 14 januari 2020]