Zennström, Niklas

(1966) – svensk uppfinnare och företagare, grundare av bland annat Kazaa och Skype. (Skype till­hör numera Micro­soft.) – Hans pro­jekt Joost† (tv på internet, avvecklat) blev känt sommaren 2006. 2010 kom tjänsten Rdio för musik över internet. – Zenn­­ström räknas till­sammans med sin kollega Janus Friis som en av världens mest fram­gångs­rika ny­före­tagare. Han är civil­ekonom och civil­ingenjör, ut­bildad vid Upp­sala universitet och vid Michigan­universitetet. Han har arbetat på Tele2 och har dragit igång internet­operatören Get2net, företaget Joltid som utvecklar P2P-lösningar samt nät­verket Altnet.

[niklas zennström]