icke-hierarkisk

om nät och om nätbaserade program: utan centrala servrar – varje ansluten användare kan kommunicera direkt med vilken annan ansluten användare som helst. Alla anslutna datorer är därför både servrar och klienter. – Ordet används om:

  1. – vanliga system för fildelning på internet, till exempel Gnutella och Kazaa†. Filerna skickas direkt från användare till användare. Det finns ingen central server som trafiken passerar igenom eller som håller reda på användare och filer. Kallas ofta för peer-to-peer, förkortat p2p;
  2. serverlösa nät: en enkel typ av lokalt nätverk utan särskild nätverksserver: varje ansluten dator kan sända meddelanden direkt till en eller flera av de andra.

[fildelning] [nätverk] [ändrad 5 juni 2020]