NoSQL

  1. (no SQL, alternativt: not only SQL) – en typ av data­baser som inte följer de strikta kraven på relationsdatabaser. – Kraven på NoSQL‑data­baser är att de ska kunna bli mycket stora och vara skal­bara, snabba, tillgängliga över inter­net och kunna hantera många olika typer av information. Det är däremot inte så viktigt att man kan ställa komplicerade frågor (queries): benämningen NoSQL syftar på att man inte behöver kunna ställa frågor med frågespråket SQL till denna typ av data­baser. – Ibland kallas NoSQL för no database, men det är fel: en NoSQL‑data­bas är en data­bas, även om det inte är en relations­­data­­bas. – Det finns inga bestämda kriterier för hur en NoSQL‑databas ska vara upp­byggd: se till exempel nyckel‑värde‑databas och dokument­orienterad databas. – NoSQL-tekniken har utvecklats av en rörelse som växte fram i slutet av 00‑talet. Den föranleddes kanske främst av de datamängder som sökmotorer analyserar och indexerar, alltså webbsidor och bloggar, som mest består av löpande text, och därför inte kan hanteras som tradi­tion­ella tabelliknande data­baser. – Se nosql‑database.org. – Läs också om den mot­satta strömningen YeSQL;
  2. NoSQL (länk) är namnet på en databashanterare som inte har något med NoSQL‑rörelsen att göra. Den är till för konventionella relations­data­baser, men den använder inte SQL som fråge­språk.

[databaser] [ändrad 8 november 2017]

Dagens ord: 2018-11-14