NoSQL

  1. (no SQL, alternativt: not only SQL) – en typ av databaser som inte följer de strikta kraven på relationsdatabaser. – Kraven på NoSQL‑databaser är att de ska kunna bli mycket stora och vara skalbara, snabba, tillgängliga över internet och kunna hantera många olika typer av information. Det är däremot inte så viktigt att man kan ställa komplicerade frågor (queries): benämningen NoSQL syftar på att man inte behöver kunna ställa frågor med frågespråket SQL till denna typ av data­baser. – Ibland kallas NoSQL för no database, men det är fel: en NoSQL‑data­bas är en databas, även om det inte är en relationsdatabas. – Det finns inga bestämda kriterier för hur en NoSQL‑databas ska vara uppbyggd: se till exempel nyckel‑värde‑databas och dokumentorienterad databas. – NoSQL‑tekniken har utvecklats av en rörelse som växte fram i slutet av 00‑talet. Den föranleddes kanske främst av de datamängder som sökmotorer analyserar och indexerar, alltså webbsidor och bloggar, som mest består av löpande text, och därför inte kan hanteras som traditionella tabelliknande databaser. – Se denna länk. – Läs också om den motsatta strömningen YeSQL;
  2. NoSQL (länk) är namnet på en databashanterare som inte har något med NoSQL‑rörelsen att göra. Den är till för konventionella relationsdatabaser, men den använder inte SQL som fråge­språk.

[databaser] [ändrad 8 november 2017]

Dagens ord: 2018-11-14