frågespråk

(query language)enkelt språk för sökningar, tillägg, ändringar och strykningar i data­baser. (Se frågaquery.) – Det troligen mest kända frågespråket är SQL.

[databaser] [ändrad 19 december 2019]