SCO Group

The SCO Group – ett nerlagt amerikanskt företag, mest känt för sina misslyckade stämningar av andra före­­tag. I praktiken är före­taget nerlagt sedan 2012, men dess im­materiella egendom ingår sedan 2011 i företaget TSG Group. – The SCO Group uppstod 2002 när företaget Caldera† först köpte en stor del av tillgångarna, bland annat operativsystemet UnixWare†, från Santa Cruz Operation†, mer känt som SCO. Caldera bytte sedan namn till The SCO Group. (Gamla SCO bytte då till namnet Tarentella.) The SCO Group deltog i utvecklingen av det dödfödda United­Linux†. – Som­ma­ren 2003 blev The SCO Group känt för att hota alla andra företag som leve­rerar Linux med åtal för brott mot upphovs­­rätten. SCO Group påstod att Linux innehöll källkod som var plagierad från Unix System V, som SCO Group ägde rätten till. Alla stämningar miss­­lyckades, och 2007 be­­gärde The SCO Group företagsrekonstruktion (så kallad chapter 11). I oktober 2010 sålde konkursförvaltaren större delen av SCO Groups till­gångar, in­klusive Unix System V, men företaget existerade fort­farande på papperet. I januari 2011 meddelade konkursförvaltaren att företaget Unxis, numera Xinuos, köper SCO Groups program­varuverk­sam­het. 2011 överförde Xinuos det som återstod av The SCO Group till ett nytt bolag vid namn TSG Group. I augusti 2012 begärde det företaget sig i likvidation.

[företag] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 19 september 2022]

Dagens ord: 2012-09-19