DR-DOS

Handbok i DR-Dos version 6.(ursprunglig betydelse: Digital Research DOS) – ett opera­tiv­­system för persondatorer, lanserat 1987 av företaget Digital Research. – DR‑DOS var en vidareutveckling av CP/M, avsedd för IBM‑kompatibla person­datorer. DR‑DOS var ett alter­na­tiv till MS‑DOS, men slog aldrig igenom stort. Opera­tiv­­sys­temets före­språkare ansåg att MS‑DOS byggde så mycket på CP/M att MS-DOS bara var en sämre variant av DR‑DOS. – Novell† blev 1991 ägare till DR‑DOS och döpte först om det till Novell DOS, sedan till bara DOS. Novell sålde det 1995 till Caldera†, som återställde namnet DR‑DOS, och 1998 sålde rättigheterna till före­taget Lineo, som 2002 sålde det vidare till Device­logics (med delvis samma ägare som av­somnade Lineo). Device­logics tycks ha blivit inaktivt 2006. – Ett nytt företag, DRDOS Inc (troligen nedlagt), ägde och sålde sedan DR‑DOS som in­byggt system. – Se också The DR‑DOS/OpenDOS enhance­ment project som vidareutvecklar DR‑DOS med öppen käll­kod (inaktivt 2016, men se DR-DOS Wiki).

[förkortningar på D] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 27 april 2020]