Apollo guidance computer

Styrdatorn för Apollokapseln. Man ser två rader med namngivna knappar, en lliten display och en knappsats.
Skratta inte. Den här datorn har varit på månen.

(AGC) – styrdatorn på Apollo-kapslarna, använd för den första mån­landningen 1969. Den hade ett arbetsminne på mellan tre och fyra kilobyte, rom-minne på ungefär 8,5 kilobyte och vägde ungefär 30 kg. Processorn gick i en takt på en megahertz, och kostnaden per dator har beräknats till 150 000 dollar. AGC hade ett rudimentärt operativ­system, men kunde ändå köra flera program samtidigt. – Program­koden till AGC, som skrevs under ledning av Margaret Hamilton, lades 2016 ut på GitHub, se denna länk. – Läs mer om AGC på denna sajt, som också beskriver en virtuell modell av AGC.

[datorer] [it-historia] [ändrad 31 december 2017]

Hamilton, Margaret

Margaret Hamilton stående vid en trave handskriven programkod. Traven är lika hög som hon själv.
Margaret Hamilton 1969 med källkoden till Apolloprojektets datasystem. Foto: Nasa.

(1936) – amerikansk systemutvecklare, chef för program­utveck­lingen för Apollo­projektets dator­system för månlandaren. (Det var Apollo­projektet som genom­förde månlandning­arna 1969—1972.) Hamilton arbetade då på MIT. Hennes program gjorde att den första mån­landaren kunde full­följa landningen på månen, trots att dator­systemet i sista minuten krånglade på grund av överbelastning. Den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa har senare skrivit att ”be­greppen som hon och hennes med­arbetare skapade har blivit byggstenarna för modern ’programvaruutveckling”. – Pro­gram­koden för månlandarens dator, Apollo guidance computer, lades 2016 ut på nätet. – Senare startade Margaret Hamilton företaget Hamilton Tech­nologies (se htius.com). – Margaret Hamilton lär vara den som myntade termen software engineering. Hon har också ut­vecklat arbets­­sättet ”Develop­ment before the fact” (länk). – Hon har bland annat mot­tagit utmärkelsen Ada Lovelace award. 2003 fick hon Nasas Exceptional space act award, se press­med­delande med motivering: länk. 2016 fick hon USA:s Presidential medal of freedom (länk). – Läs också artikel i Wired (länk).

[it-historia] [margaret hamilton] [personer] [programmering] [ändrad 19 mars 2018]

software engineering

programutveckling, system­utveckling, mjuk­varu­teknik, mjukvarukonstruktion –– fram­ställning och under­håll av dator­program på ett syste­matiskt sätt. Som fram­går av den engelska termen är ingenjörs­mässigt arbete en före­bild. Det är både en verk­sam­het och ett tekniskt ut­bild­nings- och forsk­nings­område. –Termen lär ha skapats av Margaret Hamilton.