engineering

ingenjörsvetenskap, ingenjörskonst, produktutveckling, konstruktion; software engineeringprogramutveckling. – She studied engineering – hon studerade teknik, hon gick på teknisk hög­skola; the engineering process – produktutvecklingsprocessen, utvecklingsprocessen; the engineering of the new bridge – konstruktionen av den nya bron. – Översättningen produktutveckling för engineering används om sådant som ska masstillverkas, medan konstruktion används om sådant ska byggas en gång. (Detta är ingen absolut regel, men den fungerar oftast bra.) – Läs också om design.

[systemutveckling] [ändrad 6 februari 2022]