engineering

ingenjörsvetenskap, ingenjörskonst, produktutveckling, konstruktion; soft­ware engineeringpro­gram­utveck­ling. – She studied engineering – hon studerade teknik, hon gick på teknisk hög­skola; the engineering process – produktutveck­lings­processen, utvecklings­processen; the engineering of the new bridge – kon­struk­tionen av den nya bron. – Översättningen produktutveckling för engineering används om sådant som ska masstillverkas, medan konstruktion används om sådant ska byggas en gång. (Detta är ingen absolut regel, men den fungerar oftast bra.)

[systemutveckling] [ändrad 10 november 2019]