programutveckling

planering, konstruktion, kodning, testning och underhåll av datorprogram på ett systematiskt sätt. Det är i princip samma sak som programmering, men när man talar om programmering menar man ofta huvudsakligen kodning av program.  – På engelska: software engineering. – Skillnaden mot systemutveckling (systems engineering) är inte skarp: programutveckling behövs för att realisera system. Men i systemutveckling ingår planering och specificering av samverkande delar (applikationer, databaser, datakommunikation, mellanprogram, webbtjänster).

[programmering] [ändrad 15 maj 2020]