RISE

Research institutes of Sweden – en övergripande organisation för svenska forskningsinstitut utanför universiteten. I RISE har bland annat absorberat organisationerna Swedish ICT, senare RISE ICT†, försvunnet efter omorganisation, som i sin tur samordnade ett antal institut, och dåvarande SP (tidigare Statens provningsanstalt – se RISE:s webbsidor). – RISE började 1997 som statliga IRECO Holding, ett företag som samordnade statens ägande i forskningsinstitut. IRECO bytte 2007 namn till RISE Research institutes of Sweden holding. 2016 slogs den organisationen samman med Swedish ICT och SP till RISE. – Se historik på denna länk. – Se ri.se.

[forskningsinstitut] [förkortningar på R] [rise] [ändrad 21 september 2020]

SICS

Swedish institute of computer science – ett svenskt forsknings­institut med inriktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvudkontor), Linköping, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen RISE och kallas numera för RISE SICS. – Se ri.se….

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [ändrad 25 juli 2020]

internettid

tidsangivelser som förmedlas genom internet. – Problemet med att skicka noggranna tidsangivelser genom internet är att det tar tid innan de kommer fram. Även om det rör sig om bråkdelar av sekunder kan felet bli för stort för en del användningsområden. Det är också omöjligt att förut­se exakt hur stor fördröjningen blir. Tjänster för överföring av internettid har därför funktioner för att kontinuerligt beräkna fördröjningarnas längd och för att kompensera för dem hos mottagaren. Enklaste metoden är att låta mottagaren svara, mäta svars­tiden (tur och retur) och dividera den med två, så att man får en uppskattning av fördröjningen. – Internettid är baserad på den tidsskala som används i de flesta sammanhang, nämligen UTC. – Den svenska tjänsten för internettid tillhandahålls av Swedish national time service (ntp.se), som drivs av Netnod på uppdrag av PTS, och som övervakas av SP (sp.se), numera del av RISE. Swedish national time service får tiden från fem tidsnoder, fördelade över Sverige, och varje nod har två atomur. – Internettid brukar kallas för NTP‑tid efter Network time protocol, NTP. (I slutet av 2010‑talet ersätts NTP successivt av Network time security, NTS.) – Se RISE:s sida Tid via internet – länk. – Läs också om Precision time protocol, PTP. – Andra sätt att sända ut och ta emot exakt tid är via radiovågor direkt från atomur – en metod som används i en del armbandsur och andra klockor med en inbyggd speciell radiomottagare – eller att få tiden från GPS‑systemet.

[tidmätning] [ändrad 6 december 2022]

Acreo

RISE Acreo – tidigare: ett svenskt forskningsinstitut med inriktning på bland annat kommunikationsteknik, nanoteknik och tryckt elektronik. Efter omorganisation integrerad i RISE; namnet Acreo används inte längre. Fanns i Kista, Göteborg, Lund, Norrköping och Hudiksvall. Grundades 1996 och ingick från 2002 i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT† som i sin tur sedan 2016 ingår i RISE. – Se ri.se.

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [sammanslaget] [ändrad 8 september 2020]

RISE Interactive

tidigare: ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. – RISE Interactive grundades 1998 som Interactive Institute. Det fanns i Kista (huvud­kontor) samt i Göteborg, Norrköping, Umeå, Eskilstuna och Piteå. Ingick från 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT†, som i sin tur försvann 2018 efter att RISE. hade omorganiserats. – RISE Interactive finns inte längre kvar som namn på en särskild del av RISE. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 30 september 2021]

kapslingsklassning

(IP rating) – klassning av teknisk utrustnings kapsling, alltså skydd mot vatten, damm, större partiklar och stötar. Kallas också för IP‑klassning efter engelska IP rating, där IP står för ingress protection. – Används bland annat om datorutrustning som ska användas i fabriker och om mobiltelefoner. En vanlig klassning är IP65, som betyder att utrustningen är dammtät och skyddad mot svagare vattenstrålar från alla håll. IP44 betyder att den tål skvättar av vatten från alla håll och är tät mot större partiklar som sandkorn. Första siffran står för skydd mot damm och annat, andra siffran för skydd mot inträngande vatten. Ju högre siffra desto bättre skydd. – Läs mer på RISE:s webbsidor.

[hårdvara] [industriell it] [testning] [ändrad 7 februari 2022]