PTP

  1. point to point eller point–to–pointpunkt till punkt – om nätverk: direkt förbindelse från en punkt till en annan, till exempel genom en kabel, laserstråle eller radiolänk. Oftast med trafik i båda riktningarna. – Ska inte för­väx­las med P2P, peer‑to‑peer;
  2. picture transfer protocolprotokoll för överföring av digitala bilder från kameror till datorer och skrivare, även känd som ISO 15740. Det finns en variant för internetprotokollet IP, PTP‑IP, och en version för USB, PTP‑USB. – PTP hanteras av branschorganisationen Society for imaging science and technology (imaging.org), läs mer här;
  3. precision time protocol – protokoll för exakt tidsinställning i datornät­verk. Kan synkronisera tid med en noggrannhet på en nano‑sekund. – PTP är en standard med beteckningen IEEE 1588. – Läs mer i Wikipedia.

[bildbehandling] [datakommunikation] [förkortningar på P] [tid] [ändrad 6 september 2018]