RISE Viktoria

tidigare namn på ett svenskt forskningsinstitut med inriktning på it och transporter, numera integrerat i RISE. Finns i Göte­borg. Grundades 1997 och hette först Viktoriainstitutet, sedan RISE Viktoria. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [transporter] [ändrad 6 september 2020]