Aiken, Howard

amerikansk datorpionjär (1900—1973). – Aiken konstruerade tillsammans med Grace Hopper under andra världskriget datorn Mark I, som officiellt blev klar 1946. – Aiken räknades länge som kon­struk­tör av den första datorn, även om John Mauchly och J Presper Eckert också har gjort anspråk på den äran. Men numera räknas tysken Konrad Zuses Z3 från 1941 som den första datorn. – Den första elektroniska datorn, Colossus, byggdes av Tom Flowers.

Flowers, Tom

(1905–1998 – även: Tommy Flowers) – engelsk tele­ingenjör, kon­struktör av datorn Colossus. – Flowers ut­veck­lade på 1930‑talet elek­troniska telefonväxlar åt brittiska post­verket. Han kallades 1942 till Bletchley Park för att kon­struera en auto­matisk maskin för kodknäckning. Flowers insåg att radio­rör, som tidigare hade an­vänts bara för för­stärkning, kunde användas som om­kopp­lare i stället för mekaniska reläer – de var snabbare och slets inte ut. Hans chefer trodde inte på idén, så Flowers tvingades betala delar av ut­vecklings­arbetet ur egen ficka. Resultatet blev Colossus, som räknas som den första helt elektroniska datorn, även om den var gjord för bara en uppgift. – Efter­som allt om Colossus hemligstämplades efter kriget fick Tom Flowers inte erkännande för sina banbrytande insatser förrän på 1970‑talet. Efter kriget fick han återgå till att konstruera elektroniska telefon­­växlar, men han byggde också första generationen av slump­­tals­­generatorn Ernie. – Läs mer på sajten Crypto Museum (länk) och i Wiki­­pedia.

[it-historia] [personer] [tom flowers] [ändrad 23 april 2018]

Colossus

en dator som byggdes i Storbritannien under andra världskriget för att forcera Nazitysklands kryptering. – Eftersom den var hemlig­stämplad i decennier efter kriget har den varit nästan okänd. Det var den första helt elektroniska datorn med radiorör. Den kunde inte lagra program i minnet (se von Neumann‑arkitektur), utan den programmerades med strömbrytare och sladdar med propp, som en gammal telefon­växel. – Colossus byggdes för ett enda ändamål, nämligen att räkna ut vilka inställningar som tyska armén, dag för dag, använde i krypteringsapparaten Lorenz SZ42, som britterna kallade ”Tunny”. (Lorenz SZ42 är en annan dekryp­te­rings­apparat än både Enigma och G‑skrivaren.) – Colossus kon­struerades 1943 på tio månader av teleingenjören Tom Flowers i Bletchley Park. Colossus hade 1 000 radiorör och kunde behandla 5 000 tecken i sekunden. Tecknen lästes in från en pappers­remsa. Under 1943—1945 byggdes tio exemplar av Colossus, men de flesta förstördes grundligt efter kriget på order av Winston Churchill. Två var i drift i största hemlig­het till slutet av 1950‑talet, sedan för­­stördes också de. – En kopia av Colossus byggdes i början av 2000‑talet, efter att hemlig­­stämp­larna hade hävts (se här), och den forcerade med­delanden av tysk 1940‑tals­modell lika snabbt som en modern dator. Att pro­grammera den för andra uppgifter var där­emot svårt och om­ständligt. – Läs mer om Colossus här eller i Jack Copelands (länk) bok Colossus från 2006 (länk). – Läs också om WITCH.

[historiska datorer] [it-historia] [kryptering] [ändrad 23 april 2018]

Ernie

Electronic random number indicating equipment – slump­tals­­generator som genererar vinnande nummer för brittiska premie­obliga­tioner. (Se slump­tal.) – Ernie har använts sedan 1957, och är nu inne på fjärde ge­ne­ra­tionen. Ernie tar fram slumptal genom att mäta variationerna i fysiska processer (alltså inte med enbart matematiska beräkningar, se pseudo­slumptal). Den första Ernie utgick från varia­tionerna i ljuset från ett antal neonrör, den fjärde versionen utgår från bruset i transistorer. Den första Ernie kon­stru­erades av bland andra Tom Flowers. – Läs mer på National Savings & Investments webbsidor.

[sannolikhet] [ändrad 15 juli 2017]