slumptalsgenerator

eller slumpgenerator – program eller dator som framställer slumptal. – Det sker vanligen genom en kombination av matematiska beräkningar och oförutsägbara händelser. Man kan använda mätvärden från elektronisk utrustning, ett hårddiskhuvuds rörelser eller signaler från en digitalvideo för att störa eller stoppa en matematisk beräkning. Det förekommer också att användaren ombeds göra rörelser med musen, vilket ger ett oförutsägbart bidrag till beräkningarna. Många ifrågasätter ändå ifall slumptalsgeneratörer verkligen genererar slumptal, det vill säga att sannolikheten för att ett visst tal ska genereras är lika hög för alla tal inom det intervall som har valts. Man talar därför ibland om pseudoslumptalsgeneratorer, på engelska pseudorandom number generators, förkortat prng.