pseudoslumptal

kritisk benämning på datorgenererade slumptal. – Be­­näm­ningen mo­tiv­e­ras med argumentet att slumptal som räknas fram av datorprogram inte alls är slump­mässiga. Slump­mässig­het innebär att det det är exakt lika san­no­likt att vilket som helst av talen inom det givna inter­vallet för slumptal (det finns alltid en övre gräns) blir utvalt. Kritikerna hävdar att om man analyserar en stor mängd slump­tal som har genererats av en dator så kommer man att finna mönster: alla tal inom det givna intervallet är alltså inte lika sannolika. – För att minska risken för att eventuella brister i algoritmerna för generering av slumptal ger upphov till pseudoslumptal låter man ibland yttre faktorer spela in: användaren kan uppmanas att göra godtyckliga rörelser med musen, och koordinaterna för de rörelserna genererar tal som påverkar beräkningarna. Variationer i yttre fysiska fenomen som ljud och ljus kan också få påverka beräkningarna – se Ernie. – På engelska: pseudo random number eller pseudo­random number.

[matematik] [ändrad 15 juli 2017]

Dagens ord: 2017-07-16