Ernie

Electronic random number indicating equipment – slump­tals­­generator som genererar vinnande nummer för brittiska premie­obliga­tioner. (Se slump­tal.) – Ernie har använts sedan 1957, och är nu inne på fjärde ge­ne­ra­tionen. Ernie tar fram slumptal genom att mäta variationerna i fysiska processer (alltså inte med enbart matematiska beräkningar, se pseudo­slumptal). Den första Ernie utgick från varia­tionerna i ljuset från ett antal neonrör, den fjärde versionen utgår från bruset i transistorer. Den första Ernie kon­stru­erades av bland andra Tom Flowers. – Läs mer på National Savings & Investments webbsidor.

[sannolikhet] [ändrad 15 juli 2017]