Project Chrome

en påstådd plan för omorganisation av IBM med bland annat uppsägning av en fjärdedel av personalen (110 000 personer). Planen blev känd i slutet av januari 2015 i en artikel i den amerikanska affärstidningen Forbes (länk), skriven av Robert X Cringely (Mark Stephens). IBM tillbakavisade omedelbart påståendena (länk, en bit ner – arkiverad). Strax därefter tog Cringely tillbaka det mesta (länk). (Project Chrome har inget att göra med Googles webbläsare Chrome.)

[arbetsmarknad] [skvaller och rykten] [ändrad 20 mars 2019]

Users award

tidigare: en årlig svensk utmärkelse till den arbetsplats som hade det bästa it‑systemet utifrån användarnas per­spektiv. – Det var Landsorganisationen, LO, som 1998 inrättade Users award. Den första årliga prisutdelningen skedde år 2000 i samarbete med TCO, och 2012 överlämnade LO sin del av satsningen till TCO. TCO delade ut priset 2013–2015, men lade sedan ner det eftersom intresset var för lågt. Även KTH och andra universitet och högskolor var en tid involverade i projektet. – Utmärkelsen var också känd som Användarnas IT-pris.

[arbetsmiljö] [nerlagt] [utmärkelser] [ändrad 24 september 2018]

forensik

i kriminalteknik: vetenskaplig under­sökning av spår av brott. Det kan gälla spår på brottsplatsen eller från andra ställen, liksom obduktion av förmodade brottsoffer. Experter på forensik kallas för forensiker. Om de är inriktade på it kallas de för it‑forensiker. – Ordet: Närmast in­lånat från engelska (forensics), som i sin tur fått det från latin. På engelska användes ordet först om rättsläkare, men har sedan fått breddad betydelse. Det latinska ordet forensis är besläktat med forum och användes på romartiden om pläderingar inför dom­stol. På svenska används ordet forensiker främst om icke‑poliser som arbetar med forensik. Poliser med specialutbildning i forensik kallas för kriminaltekniker. – Statens kriminaltek­niska anstalt bytte den 1 januari 2015 namn till Nationellt forensiskt centrum, NFC – se polisen.se….

[kriminalteknik] [språktips] [yrken] [ändrad 7 november 2017]

SMS-anställning

kortvarig anställning som man erbjuds med SMS: man måste svara snabbt, annars går jobbet till någon annan. – SMS-anställning var ett av årets nyord 2014 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[giggekonomi] [årets nyord] [ändrad 13 oktober 2018]

onboarding

inskolning på ny arbetsplats. Inom it ofta: att ge den nyanställda tillgång till it‑systemet: e‑postadress, mobiltelefon, lösenord, behörigheter och annat. Stavas också on-boarding. Kan också översättas med påmönstring. – Motsats: offboarding.

[arbetsmarknad] [ändrad 11 maj 2021]