acquihire

köpa ett företag för att ta över dess personal. I synnerhet nyckelpersoner. Ordet är sammansatt av acquire (förvärva, anställa) och hire (anställa).

[arbetsmarknad] [företag och ekonomi] [ändrad 11 maj 2021]