Project Chrome

påstådd plan på omorganisation av IBM med bland annat upp­sägning av en fjärde­del av personalen (110 000 personer). Planen blev känd i slutet av januari 2015 i en artikel i den amerikanska affärs­tidningen Forbes (länk), skriven av Robert X Cringely (be­tydelse 2). IBM till­baka­visade omedel­bart påståendena (länk). – Strax därefter tog Cringely tillbaka det mesta (länk). (Project Chrome har inget att göra med googles webb­läsare Chrome.)