blue badger

”blå grävling” – heltidsanställd på Microsoft – de har blå passerkort (blue badges).

[arbetsmarknad] [jargong] [ändrad 11 september 2018]