purple squirrel

”lila ekorre” – icke existerande person som upp­fyller kraven i en typ av plats­annonser: ska ha docentkompetens, tjugo års be­styrkt arbetslivserfaren­het och vara amiral i reserven samt vara högst 30 år gammal.

[arbetsmarknad] [ändrad 5 maj 2023]

tangentloggare

program eller apparat som (oftast i smyg) registrerar alla knapptryckningar på en dator. – Tangentloggare används för att samla in lösenord och användaruppgifter, eller för att kartlägga vilka webbsidor användaren besöker. Det kan vara ett rent datorprogram som rapporterar via internet eller via det lokala nätverket. Det kan också vara en liten dosa som kopplas in på tangentbordets sladd och som smälter in i röran på skriv­bordet. Trådlöst anslutna tangent­bord är ännu enklare att avlyssna – se keysweeper. – I vissa fall är det arbetsgivaren som installerar tangentloggare öppet eller i hemlig­het för att över­vaka de anställdas arbete. – På engelska: keylogger, keystroke logger.

[tangentbord] [övervakning av personal] [ändrad 7 mars 2023]

attention deficit trait

(ADT) – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. – E‑post, telefonsamtal, sociala medier och andra distraktioner gör att man inte kan koncentrera sig på det man ska göra. – Benämningen lanserades 2006 av den amerikanska psyk­iatern Edward Hallowell (drhallowell.com) i boken Crazy­­­Busy (länk). Benämningen ADT an­spelar på ADHD och ADD, men Hallowell anser inte att ADT är ett sjukdomstillstånd, utan snarare ett stressbeteende. – Se också internetberoende och social överbe­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 10 december 2019]

operatör

  1. – företag som förmedlar tele- eller datakommunikation från kund till abonnent (tjänsteleverantör). Även: företag (carrier) som tillhandahåller kapacitet för tele- eller datatrafik till andra företag. Som operatörer räknas även rena tjänsteleverantörer som saknar eget fysiskt nät. (Operatörer är däremot inte företag som tar emot datafiler eller fax, skriver ut dem och levererar utskrifterna till mottagaren, vilket till exempel Posten gör med räkningar.) –Som tele- och datakommunikation räknas telefonsamtal, fax, e‑post, webbsidor, chatt, internettelefoni och andra former av elek­tron­isk kommunikation, vare sig de sker genom telenätet, mobilnätet, kabel‑tv‑nätet eller något annat nät. – Ibland räknas bara företag med eget fysiskt nät som operatörer. Men enligt den svenska telelagens definition är tjänste­leverantörer också teleoperatörer. Det är underförstått att tele- och data­trafik förutsätter samarbete mellan flera operatörer. Det som räknas i varje enskilt fall är det företag som skickar räkningen. – På engelska: service provider eller operator;
  2. handhavare, användare: människa som sköter en maskin eller liknande. – På engelska: operator.

[datakommunikation] [företagstyper] [yrken] [ändrad 14 februari 2020]

crowd labor

det att betalda arbetsuppgifter läggs ut på människor som anmäler sig genom internet och får betalt efter prestation. En person som utför crowd labor kallas för crowdworker. – Arbetet gäller huvudsakligen uppgifter som kan utföras med användning av dator, men som inte kan utföras av datorprogram utan mänsklig insats. Ett exempel är att granska inlägg, kommentarer och bilder på diskussionsforum och i sociala medier. Kan ses som en nutida form av gamla tiders stycke­arbete. – Se också apparbete, giggekonomi, human cloud, human intelligence task, mekanisk turk, SMS‑anställning och spökarbete.

[arbetsmarknad] [ändrad 8 juni 2021]