offboarding

avmönstring, avslut, avslutning, avveckling, exit – det som måste göras när en anställd slutar. Inom it handlar det ofta om att ta bort den före detta anställda ur it‑systemet, alltså att avveckla e‑postadressen, göra lösenord ogiltiga och dra in be­hörig­heter. Utanför it omfattar det också sådant som avtackning och att skriva betyg. – Stavas också off-boarding. – Motsats: onboarding.

[arbetsmarknad] [ändrad 12 april 2021]