function-as-a-service

(FaaS) – funktion som molntjänst – ett sätt att köra applikationer i en molntjänst utan att som kund beställa den it-infrastruktur som behövs. – Kunden har bara den programkod som hon vill köra. Molntjänstleverantören tillhandahåller den virtuella infrastruktur som behövs när den behövs. – Det behövs fortfarande servrar, nätverksutrustning och säkerhetsutrustning, om än i virtuell form i molnet, men det är inget som kunden installerar eller beställer. Det tillhandahålls automatiskt vid behov av molntjänsten. – Jämför med infrastructure‑as‑a‑service (IaaS), där kunden specificerar vilken infrastruktur hon vill ha.

[as-a-service] [9 september 2021]

Dagens ord: 2022-01-06