as-a-service

””som tjänst”” – uttryck som före­kommer i termer som software-as-a-service. Det innebär att kunden inte behöver skaffa någon särskild utrustning eller särskilda program för att använda tjänsten. Allt som behövs är webb­läsare och anslutning till internet. Man brukar säga att tjänsten körs i molnet. – För­kortas aas, aaS eller a-a-S. – Läs också om funk­tions­tjänst.

[molnet] [ord på as-a-service] [ändrad 8 juni 2017]

Dagens ord: 2015-05-30