as-a-service

”som tjänst” – uttryck som före­kommer i termer som software‑as‑a‑service. – As-a-service innebär att kunden inte behöver skaffa någon särskild materiell utrustning eller särskilda program för att använda tjänsten. Allt som behövs är en dator med webbläsare och anslutning till internet. Man brukar säga att tjänsten körs i molnet. – Förkortas aas, aaS eller a-a-S. – Läs också om funk­tions­tjänst.

[molnet] [ord på as-a-service] [ändrad 27 oktober 2021]

Dagens ord: 2015-05-30