OpenBazaar

ett nätverk för köp och försäljning direkt mellan privatpersoner och med betalning i bitcoin. – OpenBazaar är konstruerat för att fungera utan centrala servrar för att det ska vara svårt för myndigheter att över­vaka. Varje användare, både köpare och säljare, måste ladda ner programmet OpenBazaar för att delta. Genom programmet kan man ta del av utbudet av produkter, ungefär som i Blocket eller eBay, beställa och betala. Man kan vara anonym (mer exakt: man kan vara pseudonym). – Open­Bazaar skapades 2014 av amerikanen Brian Hoffman (länk) som en förgrening av ett liknande program, Darkmarket, men med det uttalade målet att bli mer rumsrent. Det finns ingen kon­troll över vad som säljs och köps på OpenBazaar, men deltagarna uppmanas att följa lagen och använda sunt förnuft. – Version 2 av OpenBazaar togs i bruk i maj 2017 och använder nätverket Tor för ospårbar kommunikation. – Läs mer på openbazaar.org.

[e-handel] [ändrad 15 april 2017]

inventory grabber

lagerlänsaremjukvarurobot som går in på webbutiker och köper upp nya eller efterfrågade varor i stora mängder. Syftet brukar vara att sedan sälja varorna till högre pris genom andra kanaler. Det försvårar också för den länsade webbutiken att sälja till andra kunder.

[e-handel] [mjukvarurobotar] [ändrad 14 september 2020]

Treasure truck

Amazons lastbil som dagligen levererar varor i Seattle‑området. – Varje dag kör lastbilen till en serie platser där kunder kan hämta förbeställda varor. Utbudet är en enda produkt per dag. Produkten säljs till extra lågt pris och måste beställas på förhand. — Turerna med Treasure Truck började i februari 2016 och ses som en del av Amazons satsning på försäljning över disk och i butiker. – Se Amazons webbsidor.

[handel] [ändrad 11 december 2019]

snipe

”snyta”, ”sno åt sig” – lägga ett vinnande bud i sista minuten på en auktion på eBbay eller liknande – ”jag trodde jag skulle få den, men någon snöt den (sniped it) mitt framför näsan på mig”.

[e-handel] [jargong] [ändrad 7 november 2019]

grönskärm

  1. – (green screen) – heltäckande grön bakgrund som används i video- eller filminspelning där man vill kunna lägga in valfri bakgrund. Det gröna filtreras bort och ersätts med en stillbild eller rörliga bilder. Grönt används för att det är mest olikt mänsklig hudfärg, men blått kan också användas. – Se chroma key. – Grönskärm har runt år 2020 kommit i bruk i näthandeln så kallad live shopping;
  2. – se IBM 3270.

[bildskärmar] [e-handel] [ljud och bild] [stordatorer] [29 december 2020]

Electronic data interchange

(EDI) – benämning på standarder för utbyte av information mellan företags it‑system. – EDI var en tidig standard för e‑handel och informationsutbyte mellan företag, och har använts i olika former sedan början av 1980‑talet. På 1990‑talet överflyglades EDI av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI‑standarden var nämligen för krånglig för att användas av småföretag. Större företag och organisationer har infört det, men ofta på olika, oförenliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden ANSI X12. – FN:s version av EDI heter Edifact och förvaltas av FN‑organet UN/Cefact (länk). I Sverige finns SFTI (sfti.se), en Edifact‑baserad standard som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner och Ekonomistyrningsverket. – Ett XML‑baserat alternativ till EDI är ebXML.

[e-handel] [standarder] [ändrad 8 juli 2020]