algoritmisk aktiehandel

(algorithmic trading) – datoriserad aktiehandel som styrs av kraftfulla  datorprogram (algo­ritmer). – Van­ligt­vis är algoritmerna kon­stru­e­rade för att utnyttja små förändringar i aktie­kurserna. De datorer som köper och säljer aktier reagerar mycket snabbare än människor, och kan därför dra nytta av för­änd­ringar som varar bråk­delen av en sekund. Datorernas ägare brukar se till att dator­erna placeras så nära börsens data­center som möjligt för att minska åtkomst­tiden. – Man brukar skilja mellan två slags algoritmisk aktie­handel, nämligen hög­frekvens­handel och exekveringsalgoritmer. Enk­lare former av aktie­handel med datorstöd kallas för automathandel. – Mot­svar­ande teknik för handel med annonsutrymmen kallas för programmatic.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

Etsy

marknad på webben för handgjorda produkter och begagnade saker. – Etsy grundades 2005 i USA och börs­note­ra­des 2014. – Se etsy.com. – Läs också om Hand­made.

[företag] [e-handel] [ändrad 2 juli 2017]

Handmade

postorderföretaget Amazons marknad på nätet för hantverksprodukter. I maj 2015 blev det känt att Amazon hade bjudit in hantverkare som säljer genom Etsy att pröva Amazons tjänst. Hand­made öppnades för allmänheten i slutet av 2015. – Se Amazons webb­sidor (länk).

[e-handel] [ändrad 23 augusti 2019]

Amazon Dash

en trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kan till exempel ha en Dash‑knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken är att man inte ska behöva lägga på minnet att man behöver beställa något, utan göra det direkt. Varje knapp är inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, kontonummer och antal/mängd varor är inställda på förhand, så allt kunden behöver göra är att trycka på knappen. Det är en form av sakernas internet. En förutsättning är att man har ett trådlöst nätverk installerat. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash var pizza­knappen från 2012 – se artikel från CNet: länk.

[e-handel] [ändrad 10 juni 2019]

Evolution market

en försvunnen hemlig handels­plats på webben för narkotika och annat olagligt. – Evolution Market stängdes plötsligt i mars 2015, och ägarna, bara kända som ”Kimble” och ”Verto”, försvann med bitcoin till ett värde av 12 mil­joner dollar. Pengarna tillhörde säljare. – Evo­lution Market ingick i det så kallade darknet och skyddades av kommu­nika­tions­tekniken Tor. – Jäm­för med Silk Road.

[e-handel] [it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [nerlagt] [ändrad 3 september 2019]

Random darknet shopper

ett konstprojekt där ett dator­program varje vecka fick bitcoin för 100 dollar för att slump­mässigt köpa något på nätet. – Programmet letade alltså reda på sajter som sålde saker och valde själv vad det skulle köpa. Det hade tillgång till de mer hemliga delarna av nätet, darknet. Oftast köpte programmet oskyldiga saker som jeans, men det köpte också ecstacytabletter och ett falskt ungerskt pass. Det aktualiserade frågan om vem som var juridiskt ansvarig för de inköpen. – Programmets inköp beslagtogs i januari 2015 av polisen (länk). – Random darknet shopper skapades av gruppen !medien­gruppe Bitnik (länk). Det ingick 2014 i utställningen The darknet from memes to onionland (länk) i Sankt Gallen i Schweiz. – Kommentar av säkerhets­experten Bruce Schneier: länk.

[e-handel] [juridik] [konst och litteratur] [kuriosa] [ändrad 17 juni 2019]

showrooming

att kolla en vara i en butik för att sedan köpa den från en internetbutik. Internetbutiken har nämligen ofta lägre pris. Showrooming sägs ha blivit ett hot mot detalj­handeln, i synner­het mot bok­handeln. – Uttrycket syftar på show­room, ett slags butik där man kan se och prova varor, men inte köpa dem där och ta hem dem: köper man något så skickas det i stället med posten från ett centralt lager.

e-choupal

elektronisk marknadsplats för indiska bönder. – E‑choupal är ett nät­verk av datorer, en i varje by, som ger bönder möjlighet att beställa och sälja jord­bruks­produkter och att jäm­föra priser. E‑choupal drivs av det indiska företaget ITC, se här. – Fler ord på e–.

electronic exchange

  1. – utbyte av digitala dokument över inter­net (eller andra dator­nät) med tekniker för identifiering, autentisering och äkt­hets­kontroll;
  2. – elektronisk aktiebörs som Stock­holms­börsen och Nasdaq.