profilering

  1. – (profiling) – i EU:s Dataskyddsförordning: beslut eller bedömning som gäller en person och som har gjorts enbart av ett it-system. Det kan vara bedömning av kreditvärdighet, av en platsansökan eller analys av per­son­ens intressen och preferenser avsedd för marknadsföring. Det kallas också för algoritmiskt beslutsfattande (algorithmic decision making). Enligt Data­skydds­för­ord­ningen, punkt 71, har varje person rätt slippa pro­fil­er­ing (med vissa undantag). Det har gjorts gällande att denna bestämmelse inne­bär att den som har blivit föremål för ett beslut baserat på profilering har rätt till förklaring;
  2. – i marknadsföring: bedömning av en persons intressen och preferenser. 

[dataskyddsförordningen] [juridik] [personlig integritet] [22 maj 2017]