OneWeb

ett företag som skickar upp satelliter som ska leverera trådlöst bredband till områden där det saknas. – OneWeb tillhandahåller inte bredband direkt till konsument, utan är en grossist som säljer tjänsten till företag, och myndigheter. De första sex satelliterna skickades upp i februari 2019. Totalt ska det bli 648 satelliter. – OneWeb är ett brittiskt företag som grundades 2012, då under namnet WorldVu Satellites. 2020 var företaget nära konkurs, men det räddades av den brittiska staten. I juli 2022 blev det känt att franska Eutelsat (eutelsat.com) går ihop med OneWeb, vilket väntas ske i mitten av 2023. – Se oneweb.net. – IDG:s artiklar om OneWeb: länk.

[bredband från himlen] [företag] [rymden] [trådlöst] [ändrad 15 januari 2023]

Wi-fi 6

en wi-fi-standard som infördes under 2019. Även känd som 802.11ax. Den nya standarden kan uppnå hastigheter upp till 11 gigabit per sekund, bland annat genom mer effektiv användning av det disponibla frekvensområdet, som sträcker sig mellan 1 gigahertz och 7 gigahertz. Ett syfte är att möjliggöra bättre och säkrare kommunikation när många sänder och tar emot i ett litet område. – Wi‑fi 6E kommunicerar på 6 gigahertz. – Läs mer på Wi‑Fi Alliances webbsidor.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 13 mars 2022]

bring your own access

(BYOA) – benämning på trenden att personal och andra ansluter sig till sin organisations nätverk genom sina egna internetabonnemang i stället för direkt genom organisationens trådlösa lokala nätverk. Detta kräver normal inloggning, men kan ändå ställa till problem för it‑säkerheten. Användaren kan nämligen sedan låta sin mobiltelefon eller surfplatta fungera som en trådlös accesspunkt och låta andra personer dela på anslutningen. Företaget eller organisationen har då ingen möjlighet att veta vilka de personerna är eller vad de gör med informationen de kommer åt.

[it-säkerhet] [trådlöst] [21 januari 2019]

magnetic secure transmission

(MST) – metod för kontaktlös betalning med smart mobil, använd i Samsung Pay: mobilen avger en magnetisk signal som säljarens kortläsare uppfattar som informationen på magnetremsan på ett kontokort. Fördelen är att MST kan användas med nästan alla kortläsare: de märker inte skillnaden mellan information som överförs med MST och information på ett kontokorts magnetremsa. Telefonen måste hållas några centimeter från kortläsaren. – MST utvecklades av företaget LoopPay, som Samsung köpte 2015. – Läs mer på Samsungs webbsidor. – LG har utvecklat en liknande teknik, Wireless magnetic communication, WMC.

[betalningar] [kontaktlöst] [20 december 2018]

OpenWrt

ett operativsystem för inbyggda system, främst routrar för wi‑fi, baserat på Linux. – OpenWrt sprids till användare som vill byta ut den mjukvara som deras routrar levererades med mot program av deras eget val. Fördelen med det uppges vara att användarna kan anpassa mjukvaran efter sina egna behov och önskemål. – OpenWrt har utvecklats sedan 2010 av tyska OpenWrt Project. Namnet kommer av routern WRT54G, som var den första som operativsystemet utvecklades för. – Se openwrt.org.

[inbyggda system] [linuxdistributioner] [trådlöst] [26 november 2018]

distributed antenna system

(DAS) – system med flera antenner i stället för en enda i ett trådlöst nätverk (i praktiken nästan alltid wi‑fi). Syftet är primärt att förbättra täckningen i ett område: där en antenn ger svag signal kan en annan, placerad på en annan plats, ge starkare signal. Alla antenner hör till samma nätverk. Användarna ska alltså inte behöva veta vilken av antennerna de kommunicerar med. – DAS ska skiljas från MIMO, ett slags system med flera antenner mycket nära varandra i samma router: där fungerar antennerna tillsammans som en enda antenn. I DAS kan det vara mycket längre mellan antennerna, och de är sammankopplade med koaxialkabel eller fiber. Däremot kan de två teknikerna kombineras.

[trådlöst] [ändrad 7 februari 2018]