distributed antenna system

(DAS) – system med flera antenner i stället för en enda i ett trådlöst nätverk (i praktiken nästan alltid wi‑fi). Syftet är primärt att förbättra täckningen i ett område: där en antenn ger svag signal kan en annan, placerad på en annan plats, ge starkare signal. Alla antenner hör till samma nätverk. Användarna ska alltså inte behöva veta vilken av antennerna de kommunicerar med. – DAS ska skiljas från MIMO, ett slags system med flera antenner mycket nära varandra i samma router: där fungerar antennerna tillsammans som en enda antenn. I DAS kan det vara mycket längre mellan antennerna, och de är sammankopplade med koaxialkabel eller fiber. Däremot kan de två teknikerna kombineras.

[trådlöst] [ändrad 7 februari 2018]