Wi-fi 6

en wi-fi-standard som infördes under 2019. Även känd som 802.11ax. Den nya standarden kan uppnå hastigheter upp till 11 gigabit per sekund, bland annat genom mer effektiv användning av det disponibla frekvensområdet, som sträcker sig mellan 1 gigahertz och 7 gigahertz. Ett syfte är att möjliggöra bättre och säkrare kommunikation när många sänder och tar emot i ett litet område. – Wi‑fi 6E kommunicerar på 6 gigahertz. – Läs mer på Wi‑Fi Alliances webbsidor.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 13 mars 2022]

Dagens ord: 2019-02-23