Wi-Fi 6

wi-fi-standard som infördes under 2019. Även känd som 802.11ax. Den nya standarden kan uppnå hastigheter upp till 11 gigabit per sekund, bland annat genom mer effektiv användning av det disponibla frekvensområdet, som sträcker sig mellan 1 gigahertz och 7 gigahertz. – Läs mer på Wi‑Fi Alliances webbsidor.

[standarder] [wi-fi] [ändrad 4 januari 2021]

Dagens ord: 2019-02-23