radiolänk

radioförbindelse mellan två punkter. – Radiolänk används för tvåvägskommunikation där kabel skulle bli för kostsamt eller är omöjligt. Radiosignaler, särskilt de med hög frekvens, kan med riktantenner fokuseras som ljus, och når därför mottagaren med hög effektivitet. Vid behov kan signalen tas emot och sändas vidare i flera led. – Radiolänk utvecklades först som ett sätt att hålla kontakt med fartyg till sjöss. Då användes frekvenser på kortvåg eller mellanvåg, som har lång räckvidd. Numera används ordet främst om radiokommunikation på kortare avstånd och på mikrovågs‑bandet. Det används bland annat för att ge hus på landet tillgång till bredband. (För riktigt långväga kommunikation med radiolänk används numera ibland satelliter.) – I äldre terminologi stod radiolänk för långväga radiokommunikation, som med fartyg, medan kommunikation med mikrovågor och på kortare avstånd kallades för mikroradiolänk. Sedan länge står radiolänk främst för kommunikation på mikrovågsbandet, medan mikroradiolänk (engelska micro radio link) används om trådlös kommunikation på mycket nära håll, till exempel trådlös koppling av mobiltelefon eller musikspelare till bilradio. – På engelska: radio link. – Läs också om datalänk.

[trådlöst] [ändrad 24 augusti 2021]