BGP-kapning

(BGP hijack, BGP hijacking) – ett sätt att få meddelanden på internet att ta fel väg, antingen så att de inte når sin destination alls eller så att de tar en onödig omväg. – BGP-kapning görs genom spridning av vilseledande information i border gateway protocol, BGP. Det kan göras med avsikt eller av misstag. – Varje så kallat autonomt system (AS) på internet använder BGP för att tala om vilka andra AS som det kan dirigera trafik till. Den informationen sprids till andra AS. BGP‑kapning innebär att en angripare på något sätt manipulerar den informationen. Resultatet kan bli att all, eller nästan all, trafik till en viss destination dirigeras genom ett visst AS, som antingen inte skickar trafiken vidare alls, eller skickar den till fel destination. Om meddelandena skickas till fel destination kommer de troligen ändå så småningom att nå den rätta mottagaren: syftet kan då vara att meddelandena ska passera ett AS där de kan avläsas och kanske ändras eller i vissa fall blockeras. Det har inträffat flera BGP‑kapningar som har lett till att stora delar av trafiken på internet tagit långa och onödiga omvägar – ofta genom Ryssland. – Det har utvecklats flera metoder att förebygga BGP‑kapningar, men de införs långsamt, och ett vanligt problem är att internetoperatörer inte granskar och filtrerar information från BGP‑systemet, utan bara först läser in den och sedan skickar den vidare till andra. – Kan på engelska också kallas för prefix hijacking, route hijacking eller IP hijacking.

[attacker] [avsiktliga fel] [internet] [7 april 2020]

shred

  1. – to shred – att radera säkert – att låta en raderad fil skrivas över flera gånger med slumpvisa serier av ettor och nollor. Syftet är att de raderade tecknen ska bli omöjliga att urskilja, ens med specialverktyg. Det ska bli omöjligt att rekonstruera filen. – Shred är en instruktion i Unix. När termen används om den instruktionen bör den alltså inte översättas;
  2. – att lägga på ”fel” musik på en musikvideo. En sådan video kallas för en shred.

– Grundbetydelsen av to shred är att riva sönder. A shred är en trasa, ett fragment, en smula.

[avsiktliga fel] [it-säkerhet] [musik] [ändrad 27 juni 2021]

apyware

anti-spyware – vanlig felskrivning av spyware, se spion­program. – Apyware har blivit en känd och etablerad förkortning för anti‑spyware. Orsaken är att många missar s:et på tangent­bordet när de ska skriva spyware, och i stället träffar a:et som ligger intill. Därför lägger många som marknadsför anti‑spionprogram till apyware som meta­data på sina webbsidor. Då når de även de som har fingrar som slinter. – Se också Cupertino effect.

[avsiktliga fel] [skadeprogram] [språk] [-ware] [ändrad 17 mars 2015[

Mountweazel

en engelsk term för spökord. – En artikel om den aldrig existerande Lilian Virginia Mountweazel stod i 1975 års utgåva av New Columbia Encyclopedia. Det är i detta fall okänt ifall det var ett hyss, eller ifall syftet var att kunna ertappa plagiatörer.

[avsiktliga fel] [publicering] [ändrad 14 oktober 2014]