överskrivning

  1. – det att raderade data på en hårddisk eller annat lagringsmedium görs omöjliga att avläsa genom att man skriver över data­mängden med meningslösa siffer­serier. Detta görs vanligtvis flera gånger. Så gör man för att det ska bli omöjligt att rekonstru­era raderade data. – Normal borttagning av en fil eller en del av en fil innebär nämligen bara att datorn får en instruk­tion om att utrymmet är ledigt (se scratch). Den raderade data­mängden finns då kvar tills utrymmet används för en annan fil, och den kan då fortfarande avläsas med lämpliga program. – Se också dataremanens och shred;
  2. – se över­skriv­nings­läge.

[it-säkerhet] [lagringsmedier] [ordbehandling] [ändrad 9 oktober 2019]