autonomt system

på internet: ett antal routrar som administreras tillsammans och som följer en gemensam policy för dirigering (routing) av paket mellan varandra. Kallas ibland också för autonoma nätverk. – Ett autonomt system sköter dirigeringen av paket inom sitt eget område. Autonoma system behöver därför bara veta hur man skickar paket till andra autonoma system, inte hur de ska dirigeras inuti dem. Man talar om två nivåer i internets dirigeringssystem, interdomän och autonoma system. Jämför med posten där den som sorterar posten i Malmö måste veta hur man skickar postsäckar till Luleå – ”interdomän” – men det är posten i Luleå som ansvarar för att posten når de individuella mottagarna. – Se också hot potato routing och cold potato routing samt internet exchange point (IX eller IXP). – Autonoma system tilldelas nummer av IANA, så kallade AS‑nummer. AS‑numren utgör en del av IP‑adresserna. – På engelska: autonomous system.

[internet] [ändrad 2 oktober 2019]