border gateway protocol

(BGP)protokollet som utväxlar information om rutter och tillgänglighet mellan inter­nets olika delar. (Närmare bestämt mellan autonoma system.) – BGP överför alltså den information som behövs för långdistanskommunikationen (interdomän) mellan autonoma system på inter­net. Dels bygger de routrar som utbyter information enligt protokollet upp dirigeringstabeller där de sedan kan slå upp vägbeskrivningar (vägval) till andra autonoma system. Dels utbyter de varje minut information från granne till granne för att bekräfta att de själva är till­gängliga eller att trafiken måste dirigeras en annan väg. – BGP är från 1994 och är ett av de äldsta protokollen på internet. Det anses ha stora ­säkerhetsbrister – se BGP‑kapning. – Läs mer i Wikipedia. (Se också gateway.)

[internet] [ändrad 7 april 2020]